Styrelsen

Ordförande
Fanny Helmfrid
Sjuksköterskestudent

Vice ordförande
Zeey Akgun
Sjuksköterskestudent

Sekreterare
Anna Jansson
Sjuksköterskestudent

Ekonomiansvarig
Zeey Akgun
Sjuksköterskestudent

Utbildningsansvarig
Johanna Lindgren
Sjuksköterskestudent

PR/IT-ansvarig
Ella Zethelius
Sjuksköterskestudnet

Sexmästare
Johanna Lindgren
Sjuksköterskestudent

Vice sexmästare
Victoria Persson
Sjuksköterskestudent

Idrottsansvarig
Sofie Hillborg 
Idrotts- och hälsocoachstudent

Ledamöter

Hampus Niemeyer
Idrotts- och hälsocoachstudent

Jessica Jung
Idrotts- och hälsocoachstudent