Generaler och Gruppledare

Generaler

Julia Sjöström och Gustav Pinberg

Gruppledare

Lejonen: Emelie Rundgren och Jennifer Smith

Björnarna: David Zugner och David Jonsson