Om oss

Vad är CURA?

Det är hälsa- och vårdinstitutionens linjeförening på Karlstad universitet. Detta inkluderar alla sjuksköterskestuderande, vidareutbildning inom SSK-området, tandhygienister samt idrottsvetare. CURA är latin och betyder, omvårdnad. CURA kan även utläsas till Caring, Understanding, Respect och Affection. Fyra ord som är centrala i vår förening.

Syftet med föreningen

Vårt främsta syfte är att sammanföra de olika kurserna och programmen och öka gemenskapen och glädjen dem mellan genom olika aktiviteter. Vi vill även fungera som ett nätverk med förbindelse mellan kurserna och program, vara en hjälp i vissa studierelaterade frågor och jobba för en bättre och roligare institution, utbildning och inte minst utbildningstid.